top of page

TOIMINTA-ALUEENI ON
JYVÄSKYLÄ JA ÄÄNEKOSKI

Toteutan lasten puheterapiaa

Puheterapiaan tarvitaan suositus terveyskeskuksesta tai sairaalasta sekä maksusitoumus.
Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta voi hakea Kelasta: https://www.kela.fi/kuntoutus

Aloitan työt Jyväskylän ja Äänekosken alueella 1.6.2020. Olen toiminut 
yksityisenä puheterapeuttina helmikuusta 2001.

Koulutus

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) laillistaa puheterapeutit, jotka 
opiskelevat yliopistossa logopedian koulutusohjelmassa filosofian maisteriksi.
Lisää tietoa:
www.puheterapeuttiliitto.fi

Täydennyskoulutuksia

Tukiviittomat

Kuvakommunikointi (Nopea piirrosviestintä),

PECS (Picture Exchange Communication System,

AACi-kansiot, Kipinäkeskuksen kansiot ja tabletit,

Taike-tauluston ohjaaja-koulutus, iPad)

 

Syömisterapia

 

The SOS (Sequential Oral Sensory) approach to feeding

 

Dyspraksian kuntoutus

 

Oral Placement Therapy-taso 2

 

Myofunktionaalinen terapia

 

PROMPT (taso 1)

DDTC

 

Sosiaalisten taitojen ryhmäohjaaja

 

Puheen ymmärtämisen kuntoutus

bottom of page