top of page

Toiminta-alueet: Jyväskylä, Hankasalmi,
Joutsa, Jämsä, Keuruu, Laukaa, Multia, Muurame,
Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen 

Lasten puheterapiaa Jyväskylän ja lähikuntien alueella

Puheterapiaan tarvitaan suositus terveyskeskuksesta tai sairaalasta sekä maksusitoumus.
Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta voi hakea Kelasta: https://www.kela.fi/kuntoutus

Toimipiste sijaitsee Jyväskylässä. Toimipisteessä on koiria, avustajakoirat ovat tervetulleita.
Vapaita paikkoja puheterapiaan voi tiedustella.

Olen toiminut yksityisenä puheterapeuttina helmikuusta 2001. 
Annan puheterapiaa suomeksi, puhun myös englantia

Koulutus

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) laillistaa puheterapeutit, jotka 
opiskelevat yliopistossa logopedian koulutusohjelmassa filosofian maisteriksi.
Lisää tietoa:
www.puheterapeuttiliitto.fi

Täydennyskoulutuksia

Tukiviittomat

Kuvakommunikointi (Nopea piirrosviestintä),
PECS (Picture Exchange Communication System),
AACi-kansiot, Kipinäkeskuksen kansiot ja tabletit,
Taike-tauluston ohjaaja-koulutus, iPad
 
Syömisterapia
 
The SOS (Sequential Oral Sensory) approach to feeding
 
Dyspraksian kuntoutus
 
Oral Placement Therapy-taso 2
 
Myofunktionaalinen terapia
 
PROMPT (taso 1)

DTTC (Dynamic Temporal and Tactile Cueing)
 
Sosiaalisten taitojen ryhmäohjaaja
 
Puheen ymmärtämisen kuntoutus

bottom of page